Υπηρεσίες

885 μέρες πριν

Google+

Μεταφράσεις Βουλγαρικών

Γραπτές μεταφράσεις Βουλγαρικής γλώσσας
Μεταφράζω από τα Ελληνικά στα Βουλγαρικά και αντίστροφα όλων τον ειδών εγγράφων:

 • Προσωπικά έγγραφα
 • Τεχνικά κείμενα
 • Ιατρικά έγγραφα
 • Νομική ορολογία
 • Οικονομική ορολογία
 • Μετάφραση ιστοσελίδων
 • Μετάφραση βιβλίων

Προφορικές μεταφράσεις Βουλγαρικών – Διερμηνεία

 • Η διαδοχική διερμηνεία είναι προφορική διερμηνεία κατά την οποία ο λόγος του ομιλούντα μεταφράζεται τμηματικά, δηλαδή ο διερμηνέας περιμένει παύση του ομιλητή και στη συνέχεια μεταφράζει τι ειπώθηκε. Αυτό το είδος μεταφράσεων χρησιμοποιείτε συνήθως σε διαπραγματεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια κτλ.
Παναγιώτης Κοντογιάννης

,

---

Ο μεταφραστής

885 μέρες πριν

Μεταφράσεις Βουλγαρικών

Παναγιώτης Κοντογιάννης

• Ονομάζομαι Παναγιώτης Κοντογιάννης και εργάζομαι ως επαγγελματίας μεταφραστής Βουλγαρικών-Ελληνικών από το 2010.

Μεταφράσεις εγγράφων με οικονομική, νομική η ιατρική ορολογία από την Ελληνική στην Βουλγαρική γλώσσα και αντίστροφα.
Μετάφραση τεχνικών κειμένων με γλώσσες εργασίας τα Βουλγαρικά και Ελληνικά
Μεταφράσεις βιβλίων.
Μετάφραση επιστημονικών διατριβών.
Μετάφραση εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών για εταιρίες που δραστηριοποιούνται η ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Βουλγαρική αγορά
Μεταφράσεις ιστοσελίδων και προσαρμογή τους στην Βουλγάρικη η Ελληνική γλώσσα.

Έχω εξουσιοδότηση από την Διεύθυνση “Προξενικών σχέσεων” στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, σύμφωνα με την οποία μπορώ να μεταφράζω οποιαδήποτε κείμενα στην Ελληνική και Βουλγαρική γλώσσα.

Γραπτές μεταφράσεις
• Προσωπικά έγγραφα (Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαφτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου, βεβαιώσεις, άδειες οδήγησης, διαβατήρια, ιατρικές βεβαιώσεις (μη εξειδικευμένου περιεχομένου) άδειες παραμονής, κλήσεις μαρτύρων, επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille, όταν υποβάλλεται μεμονωμένα για μετάφραση), προσωπικά έγγραφα – ιδιωτικές επιστολές, σχολικά έγγραφα (απολυτήρια, βαθμολογίες, σχολικά βραβεία, έπαινοι κλπ) αποδεικτικά σπουδών (πτυχία-διπλώματα) βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτική βαθμολογία πανεπιστημιακών πτυχίων, συστατικές επιστολές, υπεύθυνες δηλώσεις.

Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις, ιατρικές βεβαιώσεις με εξειδικευμένη ορολογία, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια έγγραφα, πρακτικά δικαστηρίων, έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κλπ), καταστατικά εταιρειών και σωματείων, έγγραφα με τεχνικούς-επιστημονικούς όρους, έγγραφα διαθηκών, ομιλίες και πρακτικά συνεδριάσεων, νομικά κείμενα.)

• Μετάφραση ιστοσελίδων

Προφορικές μεταφράσεις
• Η διαδοχική διερμηνεία είναι προφορική διερμηνεία κατά την οποία ο λόγος του ομιλούντα μεταφράζεται τμηματικά, δηλαδή ο διερμηνέας περιμένει παύση του ομιλητή και στη συνέχεια μεταφράζει τι ειπώθηκε. Αυτό το είδος μεταφράσεων χρησιμοποιείτε συνήθως σε διαπραγματεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια κτλ.

Μεταφράσεις βουλγαρικών

Παναγιώτης Κοντογιάννης

,

---

Τιμές

885 μέρες πριν

Γραπτές μεταφράσεις

ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΝΤΌΣ 24 ΩΡΏΝ
Η τιμή για γραπτή μετάφραση μιας στάνταρ σελίδας (1800 σύμβολα από την χρήση του Word (“Tools / Word Count / Characters with spaces”) είναι 7 ευρώ.

1. Ποια έγγραφα περιλαμβάνει:

 • Απλό κείμενο ή αλληλογραφία, Μετάφραση προσωπικών εγγράφων, όπως Πιστοποιητικό γέννησης, Πιστοποιητικό γάμου, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.

2. Επιστημονικά, τεχνικά, ιατρικά, νομικά και οικονομικά έγγραφα:

 • Οικονομικές μεταφράσεις : 9 ευρώ /1800 σύμβολα
  Νομικές μεταφράσεις : 9 ευρώ /1800 σύμβολα
  Τεχνικές μεταφράσεις : 9 ευρώ /1800 σύμβολα
  Ιατρικές μεταφράσεις : 9 ευρώ /1800 σύμβολα

 • Για μετάφραση βιβλίων τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

 • Για μεταφράσεις ιστοσελίδων η τιμή καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Η τιμή για γραπτή μετάφραση μιας σελίδας με ιατρικό, νομικό, τεχνικό περιεχόμενο και ορολογία, καθορίζεται ευκολότερα από την χρήση του Word (“Tools / Word Count / Words”), καθώς 1800 σύμβολα είναι περίπου 300 λέξεις, και ο αριθμός τον λέξεων πολλαπλασιάζεται με το 0,023. Π.χ 300 λέξεις X 0,023 = 7 ευρώ
Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ 20%.

Προφορικές μεταφράσεις
• Η διαδοχική διερμηνεία είναι προφορική διερμηνεία κατά την οποία ο λόγος του ομιλούντα μεταφράζεται τμηματικά, δηλαδή ο διερμηνέας περιμένει παύση του ομιλητή και στη συνέχεια μεταφράζει τι ειπώθηκε. Αυτό το είδος μεταφράσεων χρησιμοποιείτε συνήθως σε διαπραγματεύσεις, συνέδρια, σεμινάρια κτλ.

2. Φόρτος εργασίας

 • 10 σελίδες την ημέρα.

3. Προθεσμία παράδοσης των μεταφρασμένων κειμένων

 • 1 ημέρα.

4. Τρόπος πληρωμής

 • Προκαταβολή του όλου ποσού (μέσω τράπεζας ή paypal).

5. Τρόπος παράδοσης

 • Με email άμεσα, και με ταχυδρομείο ή courier των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων εγγράφων. Η αποστολή γίνετε με χρέωση του πελάτη.

Παναγιώτης Κοντογιάννης

,

---

Επικοινωνία

885 μέρες πριν

Παναγιώτης Κοντογιάννης
Μεταφραστής – Διερμηνέας Ελληνικής – Βουλγαρικής γλώσσας.
Freelance web designer (Κατασκευή ιστοσελίδων, SEO, copywriting, article writing, professional blogger). | facebook

Varna – Bulgaria
mobile: 00359 878 259 017
email: pak69@abv.bg

Contact

Παναγιώτης Κοντογιάννης

,

---