Μετάφραση και διερμηνεία βουλγαρικής γλώσσας

Μεταφραστικές υπηρεσίες βουλγαρικά μέσω ΊντερνετΤιμές μετάφρασης

Μια μεταφραστική σελίδα περιέχει 1800 σύμβολα (περίπου 300 λέξεις), μαζί με τα κενά από την έτοιμη μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο σύμφωνα με το βουλγαρικό πρότυπο BDS EN 15038:2006.Τρόπος πληρωμής - παράδωσης

Επικοινωνία

με τον Έλληνα μεταφραστή Πάνο Κοντογιάννη